Kategorie

Nowości

 ZESTAW MALARSKI 
Wybierz sam elementy
zestawu, a za każdy 
zapłacisz mniej

Rynek farb

Pomysłowe malowanie
Popularny serwis o farbach, powłokach i malowaniu

Topowe aranżacje
Farby strukturalne i ścienne efekty dekoracyjne
Doradzamy na portalu 
Czas na wnętrze

Wodnik farba do basenów błękitna 5 L

 • Kod: 5907716413160
 • Waga: 7.5 kg
 • Czas realizacji: 2-3 dni
 • W magazynie: 1 szt.
 • Dostępność: Jest
 • Producent: Polifarb Łódź
 • Cena brutto: 175,85 zł
 • (Cena netto: 142,97 zł)
 • szt.
 • Poleć produkt

Farba przeznaczona jest do nawierzchniowego malowania betonowej konstrukcji basenów kąpielowych nowych i do malowania renowacyjnego basenów już eksploatowanych, uprzednio pomalowanych
farbą WODNIK. Farbą można malować zarówno powierzchnie zalewane wodą jak i powierzchnie nad
wodą (wokół basenów). Może być również użyta do pomalowania metalowych elementów wyposażenia
basenów po ich odpowiednim zagruntowaniu.

 

Farba tworzy powłokę gładką, półmatową, o dobrej przyczepności do podłoża. Powłoka farby zwiększa odporność betonowej konstrukcji basenu na działanie korozyjne wody i czynników atmosferycznych,
redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu, zmniejsza możliwość zabrudzenia powierzchni basenu
(ułatwia spłukiwanie zabrudzeń wodą) oraz nadaje jej estetyczny wygląd.
Powłoka farby jest termoplastyczna. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.

Farba przeznaczona jest do nawierzchniowego malowania betonowej konstrukcji basenów kąpielowych nowych i do malowania renowacyjnego basenów już eksploatowanych, uprzednio pomalowanych 
farbą WODNIK. Farbą można malować zarówno powierzchnie zalewane wodą jak i powierzchnie nad 
wodą (wokół basenów). Może być również użyta do pomalowania metalowych elementów wyposażenia 
basenów po ich odpowiednim zagruntowaniu.

 

Farba tworzy powłokę gładką, półmatową, o dobrej przyczepności do podłoża. Powłoka farby zwiększa odporność betonowej konstrukcji basenu na działanie korozyjne wody i czynników atmosferycznych, 
redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu, zmniejsza możliwość zabrudzenia powierzchni basenu 
(ułatwia spłukiwanie zabrudzeń wodą) oraz nadaje jej estetyczny wygląd. 
Powłoka farby jest termoplastyczna. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.

Właściwości: 

Powłoka jest:

 • gładka, półmatowa, dobrze kryjąca
 • dobrze przyczepna do podłoża
 • zwiększa odporność betonowej konstrukcji basenu na korozyjne działanie wody i czynników atmosferycznych
 • redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu
 • zmniejsza możliwość zabrudzenia powierzchni basenu (ułatwia spłukiwanie zabrudzeń wodą)
 • nadaje estetyczny wygląd
 • termoplastyczna
 • szybko wysychająca

Czas wysychania: maks. 8 godzin
Wydajność: (30 µm) - 8÷10 m²/dm³

Produkt dostępny w kolorze niebieskim jasnym, białym i błękitnym, w opakowaniach 0,8 L oraz 5 L.

Produkt dostępny w kolorze niebieskim i błękitnym, w opakowaniach 0,8 L oraz 5 L.

Wytyczne do budowy i malowania basenów rekreacyjnych i zbiorników betonowych

 

 

Budowle hydrotechniczne, w tym baseny rekreacyjne (kąpielowe) i zbiorniki betonowe, powinny być budowane zgodnie z projektem budowlano-technicznym opracowanym wg zasad i technologii właściwych dla tego typu budowli oraz pod nadzorem doświadczonego specjalisty. Parametrami decydującymi o trwałości i własnościach użytkowych tego typu budowli są jakość i rodzaj zastosowanych do ich budowy materiałów oraz sposób doszczelnienia powierzchni wewnętrznej.

Beton do budowy basenów powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi, odpornością na działanie mrozu oraz wymaganą wodoszczelnością i nasiąkliwością. Materiałem spełniającym te warunki jest fibrobeton (beton z tzw. zbrojeniem rozproszonym). Dodanie włókien do mieszanki betonowej (najbardziej odpowiednimi są obojętne chemicznie włókna polipropylenowe), w ilości zgodnej z zatwierdzoną recepturą, powoduje poprawienie parametrów wytrzymałościowych betonu, jego mrozoodporności oraz m.in. zdecydowane zmniejszenie wodoprzepuszczalności i nasiąkliwości.

Po całkowitym stwardnieniu betonu tj. osiągnięciu założonych w projekcie parametrów wytrzymałościowych, na co potrzeba minimum 28 dni, można przystąpić do wyrównywania i doszczelniania wewnętrznej powierzchni basenu. Zagłębienia podłoża o nieregularnej powierzchni, rysy szersze niż 0,5 mm należy wyrównać odpowiednią do tego celu zaprawą. Ostre wypukłości np. powstałe na styku segmentów deskowań, skuć i/lub zeszlifować. Krawędzie sfazować na ok. 3 cm, a wklęsłe naroża wyokrąglić przy pomocy zaprawy jw. nadając im promień 3 - 4 cm.

Wyrównanie powierzchni oraz wodo-uszczelnienie misy basenu można wykonać przy użyciu przeznaczonych do tego celu bezskurczowych zapraw polimerowocementowych (PCC) stosując je zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowane zaprawy powinny charakteryzować się następującymi cechami:

• odpowiednią przyczepnością na odrywanie i ścinanie w stosunku do naprawianego lub zabezpieczanego podłoża,

• odpowiednimi dla podłoża betonowego parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi,

• wymaganą wodoszczelnością i nasiąkliwością,

• odpornością na mróz, starzenie, odczyn zasadowy, kwaśny, zasolenie,

• wzajemną tolerancją pomiędzy sobą używanych materiałów (z uwzględnieniem zasady kompatybilności),

• łatwością stosowania w trakcie wbudowywania i praktycznym czasem obróbki,

• nieszkodliwością dla środowiska i ludzi, • warunki techniczne i użytkowe powinny być potwierdzone odpowiednimi atestami i aprobatami technicznymi.

Do wyrównywania i uszczelniania powierzchni basenów kąpielowych nie używać żadnych materiałów mogących mieć negatywny wpływ na przyczepność i trwałość warstw powierzchniowych, w tym powłoki malarskiej. Do tego typu materiałów należą m.in. preparaty silikonowe, szkło wodne oraz inne silnie alkaliczne środki. Tłuszcze, oleje oraz środki antyadhezyjne dokładnie usunąć z powierzchni basenu. Wytyczne do budowy i malowania basenów z 2008-02-14 2/3 Po stwardnieniu zaprawy (czas określony jest przez producenta) powierzchnię basenu dokładnie zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem 8 – 10 MPa (najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej) w celu usunięcia brudu, kurzu oraz cząstek materiałów nie związanych trwale z podłożem, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Po wyschnięciu podłoża można przystąpić do nakładania cienkowarstwowych środków ochrony powierzchniowej betonu. Rolę cienkowarstwowych zabezpieczeń powierzchniowych pełnią warstwy z wyrobów malarskich nanoszone na odpowiednio przygotowane podłoże technikami malarskimi. Powłoki malarskie mają zapewnić:

• redukcję nasiąkliwości powierzchniowej betonu,

• redukcję wchłaniania substancji działających korozyjnie na beton,

• zwiększenie odporności na mróz i odporności chemicznej,

• zmniejszenie podatności na zabrudzenie powierzchni basenu,

• nadanie kolorystyki i zwiększenie estetyki wyglądu.

Do utworzenia powłoki malarskiej służą następujące wyroby: IMPREGNAT DO GRUNTOWANIA CHEMOODPORNY bezbarwny (KTM: 131-7210-10-00), FARBA CHLOROKAUCZUKOWA DO MALOWANIA BASENÓW WODNIK (KTM: 131-7259-89-XX) IMPREGNAT służy do zagruntowania (impregnacji) podłoża i utworzenia warstwy zapewniającej dobrą przyczepność farby nawierzchniowej. IMPREGNAT przed użyciem można rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych w ilości ok. 10 % wag. IMPREGNAT nakładać pędzlem jednokrotnie. Po wyschnięciu powłoki IMPREGNATU przystąpić do malowania basenu farbą WODNIK. Malować pędzlem lub wałkiem dwukrotnie najlepiej w odstępach jednodniowych.

 

Renowacja basenów

 

Baseny otwarte po wiosenno-letnim okresie eksploatacji opróżnić z wody i dokonać przeglądu stanu powierzchni wewnętrznej zbiornika. Podstawą prawidłowego wykonania napraw lub ochrony powierzchniowej betonu jest wcześniejsze zdiagnozowanie rodzaju i zakresu uszkodzeń oraz przyczyn ich powstania. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegają na usunięciu zanieczyszczeń z powierzchni basenu. Można to wykonać metodami mechanicznymi, fizycznymi lub chemicznymi pod warunkiem, że użyte substancje nie wpłyną destruktywnie na materiały budulcowe basenu. Następnie zlokalizować i oznaczyć wszelkie pęknięcia, szczeliny, odpryski oraz ubytki podłoża.

Zniszczony beton odkuć do tzw. „zdrowego”. Linie wyznaczające krawędzie odkuć powinny być prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. Krawędzie obszaru naprawianego podkuć pod kątem prostym. Minimalna głębokość podkucia wynosi 1 cm. Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, to powinno być ono odsłonię geów g, kue. Lini- równ"słonię, touć do tzw. „zdrowego”. Linie wyznaczające krawędzie odkuć powinny być prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. Krawędzie obszaru naprawiane_ hzono kzw. eEazxprauttcześnieitopadłt½noszci pcyeEazxpazie odku napr. GdyeEazxpyałoso kzzałoża o 5 L.narzena co potrzeba minimum 28 dni,mentu. Krawczeń powierz ozźia ci można pa Eyprzj. osić się odpowiblub Y">• zmauczukowych w izchniowych pełnią waruzuwiednim wyr prodpowi odpowiednimęsłe narNenowacja rakteryzowaćyciu pro lub się nastěcinanie w schami:

ć powierz sku touc14 2akwierzchniowepro dzie oub lylony lo że wnić:zmniaoki warunki tp>

Baseny otwarte po wiosenno-letnim okresie eksploatacNe onaw. Powłoki malarskie mają zap.dy i dokonać przeglądu stanu powierzchnPerzwosiczenia iednA BAruwicyc WODNIK przygotowawcze polegajobiean>yłcej korozję zenu. niasmalarsktkrunki tp>kieme unia. Zasuuzuwiedni yn Powłoki malarskie mają zap. Uproducenna to wdoprza działanMALOWANczynnenti.gz inne awędzieło wodneużytkowyrokauczukowych w ili>redukuje o. osicharsrongwych i niowych..

ui_language: "alowania betnowej konstrukcji basenów k_img sr { if ($(t betnowej konstrukcji iption tinymce_hporównania
 • K" name="qu ul>or: #8000">
 • K" name="qusozjctez sbaseni:84px" rel=# Akcesorventipt type= services_exclude: 'print, printflinks = $('.gal { links.ad li
 • ajax- /
 • mmend_overlay_content">ummy"f="#" s wystinymce_html"> eve
 • K" name="qu e services_exclude: 'print, p { pi = $('#price_question_ $ { {
 • to-bload('/);riptle="Podziel si--[mode:tiny]-->

  Farba przeznaczona j dowy>K" name="qu ul>or: #8000"> dowy42/im-1>K" name="qusozjctez sbaseni:84px" rel=# cclas yntipt type= services_exclude: 'print, printflinks = $('.gal { links.ad li dowy42/im-1nbinload('/productsCompare/addProduis_defatTabN .sozjctTab(' dowy', ' dowy42/im-1', ' sozjctez { t.preve dowy4 'div> ajax- /id_c kory/17/id_ /17/ dowy/1', $ { t.prm indic dowy' ide();ript>

 • mmend_overlay_content">ummy"f="#" s wystinymce_html"> eve dowy4 >K" name="qu e services_exclude: 'print, p { pi = $('#price_question_ $ { { dowy42/im-1n>to-bload('/);riptle="Podziel si--[mode:tiny]-->

  Farba pass="prod_html">

 • ='heClay " hght:2auto-ket-a w celu uci"abel rod_html"> web_labegroup language="javascgroup senigroup_shopr { ifh4>Sklep{ if ">Si dołoniimeront) { i (link.hasClass('disabled')) { allback: function(value, link) { showReviewPopUp(); } ('overlashopf (!api) { ).overlay( { shopf (!api) onBeforeLoad: function() { { shopf (!api) rap = this.getOverlay().fheme_default-box-star"> $.get('/review/showAdd } el9'}, function(data) { shopf (!api)499','hash_code':''}, function(data) shopml(data); '' }, l true }); } else { api.load(); } }; ipt>
 • tainer">